І. Ф. Шаров
УКР РУС   Написати нам Надіслати другу
Додати у вибране
ФРАКЦІЯ У ВР - Законодавча ініціатива
Склад Інформація про роботу Комітети Законодавча ініціатива

Законотворча діяльність депутатської групи "Трудова Україна" у Верховній Раді України


        З початку VII сесії Верховної Ради України членами депутатської групи "Трудова Україна" (станом на 27 березня 2001 р.) подано на розгляд Верховної Ради 94 законопроекти. З них:

 • заслухано - 4,
 • прийнято та підписано (постанов) - 10,
 • прийнято в цілому - 7,
 • прийнято в 1-му та 2-му читанні - 7,
 • перебуває на доопрацюванні та враховано в інших законопроектах - 2,
 • відхилено та знято з розгляду - 5,
 • перебуває на опрацюванні в комітетах - 59.

        Найвагоміші з них такі.

        1. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (прийнято 22 лютого 2001 р.).
        Відповідальним за прийняття зазначеного Закону був Комітет з питань соціальної політики та праці, очолюваний народним депутатом України, членом депутатської групи "Трудова України" В. А. Гошовською.
        Цим Законом установлюються страхові тарифи на державне страхування від нещасного випадку відповідно до класів професійного ризику виробництва та в розрізі окремих галузей економіки без віднесення їх до класів професійного ризику виробництва.
        Страховий тариф розраховується у відсотках від фактичного річного обсягу реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) і річної суми фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам.
        Уведення обов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві сприятиме проведенню профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці. При забезпеченні підприємствами, установами та організаціями повної та своєчасної сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків стане можливим постійне фінансування заходів, пов'язаних із відновленням здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань, а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим та членам їхніх сімей.

        2. Проект Закону України "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік" (№ 6356) (прийнято за основу 22 березня ц. р.).
        Відповідальним за прийняття зазначеного закону також був Комітет з питань соціальної політики та праці, очолюваний народним депутатом, членом депутатської групи "Трудова Україна" В. А. Гошовською.
        У п. 1 прийнятого Закону прожитковий мінімум на 2001 рік на одну особу затверджено в розрахунку на місяць у розмірі 311 грн 30 к. Окремо визначено розмір прожиткового мінімуму для кожної з основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років - 276,48 грн,
 • дітей віком від 6 до 18 років - 345,66 грн,
 • працездатних осіб - 331,05 грн,
 • осіб, які втратили працездатність, - 248,77 грн.

        У п. 2 проекту зазначено, що розміри державних соціальних гарантій, які встановлюються залежно від прожиткового мінімуму, затверджуються відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами, виходячи з економічних умов, можливостей Державного бюджету України, Пенсійного фонду України та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
        Отож, прийняття Закону дасть змогу, зокрема, Кабінету Міністрів України визначати розмір соціальних гарантій, виходячи не тільки з розміру прожиткового мінімуму, затвердженого Верховною Радою, а й з інших факторів.

        3. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям із дітьми" (№ 6238) (прийнято за основу).
        Ініціаторами законопроекту є група народних депутатів, серед яких члени "Трудової України" - С. І. Синенко, М. М. Савенко.
        З прийняттям Закону будуть внесені доповнення до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", згідно з яким збирання довідок та іншої офіційної інформації, необхідної для призначення державної допомоги сім'ям із дітьми, покладається на орган, що призначає цю допомогу. Проект установлює десятиденний термін для збору таких матеріалів.
        Також, згідно із законопроектом, відмова в призначенні державної допомоги з мотивів відсутності необхідних для цього відомостей забороняється.
        До прийняття цього Закону збирання зазначених вище документів покладено на осіб, які звертаються за призначенням державної допомоги до відповідних органів.

        4. Проект Закону України "Про використання в Україні іноземної робочої сили" (№ 5227) (внесено народним депутатом України А. Л. Деркачем, прийнято в 1-му читанні).
        Проектом Закону визначаються засади державної політики у сфері використання в Україні іноземної робочої сили.
        Законопроект спрямований на:

 • забезпечення пріоритетного права громадян України на вакантні робочі місця на національному ринку праці,
 • запобігання нелегальної трудової міграції та задоволення потреби ринку праці в робочій силі,
 • формування його раціональної збалансованої структури для підвищення ефективності економіки України.
        Проектом закону передбачається ввести дозвільну систему залучення працедавцями для роботи в Україні іноземних громадян. Передбачається обов'язкове одержання працедавцями дозволу на використання іноземної робочої сили в Україні.
        Також законопроектом запроваджується квотування чисельності іноземних працівників, які залучатимуться для провадження трудової діяльності на території України.
        Прийняття законопроекту сприятиме створенню сучасної законодавчої бази використання в Україні іноземної робочої сили.

        5. Бюджетний кодекс України (прийнято в цілому).
        Був відповідальним за документ і доповідав про нього на пленарному засіданні Верховної Ради України О. М. Свирида - голова підкомітету з питань видатків Державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, член групи "Трудова Україна".
        Найактивнішу участь у роботі над цим документом на всіх етапах брала І. Г. Богословська - уповноважений представник групи "Трудова Україна", перший заступник Голови Комітету з питань бюджету.
        При підготовці Бюджетного кодексу робочою групою, до активу якої ввійшли члени "Трудової України", було опрацьовано понад 3000 пропозицій, що надійшли від народних депутатів України, Рахункової палати України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, органів місцевого самоврядування та інших органів державної влади.
        Проект Бюджетного кодексу готувався з урахуванням "Стратегії економічної та соціальної політики на 2000-2004 рік", викладеної Президентом України в Посланні до Верховної Ради України, положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України та з урахуванням результатів експерименту в Дніпропетровській та Черкаській областях щодо обслуговування бюджетів місцевого самоврядування органами Державного казначейства України.
        Бюджетний кодекс являє собою єдиний систематизований нормативний документ у галузі бюджетного законодавства України.
        Бюджетним кодексом визначаються: засади бюджетної системи України, структура, принципи, правові норми її функціонування, засади бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
        Бюджетний кодекс має кілька частин: Загальну, Особливу, Спеціальну частини і Прикінцеві та Перехідних положення.
        Загальна частини присвячена висвітленню спільних для бюджетів усіх рівнів засад і принципів організації бюджетного процесу та бюджетних процедур.
        Особлива частина визначає конкретний перебіг бюджетного процесу: складання, прийняття і виконання Державного бюджету України, бюджетів самоврядування всіх рівнів та регулювання міжбюджетних відносин.
        Спеціальною частиною кодексу закріплено повноваження органів, які здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства й за виконанням дохідної та видаткової частин бюджету.
        Прикінцевими положеннями передбачено приведення чинного законодавства України у відповідність із Бюджетним кодексом.
        Перехідні положення встановлюють особливості застосування окремих положень кодексу на найближчі 5 років.
        У Бюджетному кодексі приведено у відповідність із Конституцією України строки проходження різноманітних стадій бюджетного процесу, визначення термінів, що застосовуються у бюджетному законодавстві, розмежування функцій у галузі бюджету між виконавчими органами державної влади та виконавчими органами місцевого самоврядування.
        Кодексом установлено єдині правила складання проектів бюджетів в Україні та передбачено введення паралельного планування бюджетів усіх рівнів, що підвищить рівень реальності бюджетних показників та ступінь урахування і збалансування інтересів різних регіонів, соціальних груп, усіх учасників бюджетного процесу.
        Передбачається введення казначейської форми виконання як Державного, так і місцевих бюджетів. Це дасть змогу підвищити рівень контролю громадськості за напрямами витрачання бюджетних ресурсів.
        Детально виписується процедура складання, розгляду і затвердження як Державного, так і місцевих бюджетів. Чітко визначено зміст та процедуру прийняття Бюджетної резолюції Верховною Радою України.
        Кодексом передбачається перехід до нормативного методу планування бюджетів самоврядування. Він установлює перелік, порядок обчислення та механізм застосування конкретних нормативів соціальної та бюджетної забезпеченості при розрахунку мінімального бюджету самоврядування, що дозволить досить ефективно вирівнювати соціальну забезпеченість громадян різних регіонів України.
        Бюджетним кодексом уводиться принцип субсидіарності у міжбюджетних розрахунках, який полягає в наближенні до безпосереднього споживача послуг, які надаються державою, при розподілі видатків між бюджетами місцевого самоврядування.
        Держава повинна забезпечувати передачу необхідних ресурсів на виконання місцевими бюджетами делегованих державою повноважень. Це знайшло своє відображення в проекті кодексу, яким передбачено обов'язок держави при передачі делегованих видатків до бюджетів місцевого самоврядування виділяти відповідні бюджетні ресурси у вигляді закріплених за бюджетами загальнодержавних податків, зборами, обов'язкових платежів або їх часток, а також трансфертів із Державного бюджету України.
        Кодекс забороняє створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами, що дає змогу враховувати у складі бюджетів відповідного рівня доходи та видатки повному обсязі. (Частково дублюється положення ст. 3 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади".)
        Бюджетним кодексом надано право міським радам міст із чисельністю населення понад 800 тис. мешканців здійснювати зовнішні запозичення. Це сприятиме, з одного боку, залученню великими містами України додаткових фінансових ресурсів для розв'язання їх нагальних проблем і, з другого боку, підвищенню відповідальності органів місцевого самоврядування за стан місцевих фінансів.

        6. Проект Закону України "Про механізм повернення трудових заощаджень населення" (прийнято за основу).
        Відповідальним за прийняття зазначеного закону був Я. М. Сухий - голова підкомітету з питань заробітної плати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, член групи "Трудова Україна".
        Проектом Закону визначається порядок повернення коштів із рахунків громадян, відкритих в Ощадбанку України до 01.01.1992 р., а також товарних облігацій 1982 і 1990 р.
        Механізм повернення заощаджень громадян передбачає здійснення Національним банком України кредитної (зв'язаної) емісії з наступним наданням кредиту Міністерству фінансів України. Останнє, у свою чергу, переказує отримані від Національного банку грошові кошти Ощадному банку, який розподіляє кошти за відокремленими рахунками громадян.
        Обіг кошти, що надходитимуть на відокремлені рахунки громадян, має відбуватися тільки в безготівковій формі, також вони не можуть конвертуватися в іноземні валюти; на залишки їх не нараховуватимуться банківські проценти. Ці кошти забороняється використовувати на кредитну діяльність.
        Громадяни матимуть право за рахунок коштів на відокремлених рахунках здійснювати:

 • оплату житлово-комунальних послуг;
 • проведення газу;
 • установлення телефону та оплату переговорів;
 • оплату послуг системи охорони здоров'я;
 • оплату послуг системи освіти;
 • ремонт житла, купівлю квартири, будинку, дачі;
 • купівлю легкових автомобілів та інших товарів вітчизняного виробництва;
 • оплату витрат на поховання;
 • оплату весіль, ювілеїв, інших свят.
        Кошти на поточних, ощадних та інших рахунках, відкритих громадянами в установах Ощадбанку України до 01.01.1992 р., перераховуються згідно з умовами деномінації, збільшуються відповідно до індексу споживчих цін 1992-1998 рр. і повертаються вкладникам протягом трьох років рівними частинами.
        Кожна частина становить 10 млрд грн і виплачується готівкою таким чином, щоб кожен власник заблокованого рахунка отримав кошти пропорційно до суми вкладу. Решта від однієї третини загальної суми вкладу конвертується на відокремлених рахунках, які відкриваються всім учасникам зв'язаних емісій. Кожен власник відокремленого рахунка стає учасником так званої зв'язаної кредитної емісії, яка передбачає випуск Національним банком грошових коштів, обіг яких відбувається тільки в безготівковій формі й тільки в системі відокремлених рахунків.
        Використання населенням коштів з відокремлених рахунків здійснюється рівномірно, упродовж року (тобто щомісячно може використовуватися 1/12 річної суми). Винятком можуть бути значні витрати, наприклад придбання житла, коштовних товарів, витрати на весілля, поховання тощо, які здійснюються за рахунок майбутніх періодів.
        Кошти, що надходять на відокремлені рахунки суб'єктів підприємницької діяльності як оплата за будь-які товари чи послуги, дають право на отримання податкового кредиту.

        Нині члени депутатської групи "Трудова Україна" провадять бурхливу роботу над низкою стратегічно важливих для процесу державотворення законодавчих актів. Насамперед це:

 • Митний кодекс (О. О. Костусєв),
 • Податковий кодекс (Г. В. Балашов),
 • Кримінальний кодекс (Г. А. Васильєв, С. А. Іванов, В. І. Мазуренко),
 • Закон "Про вибори народних депутатів України" (Ю. Я. Іоффе),
 • Закон "Про парламентську більшість та парламентську опозицію" (С. І. Пересунько),
 • Політична Угода між Парламентом України та Урядом України (Я. М. Сухий).

        Та найголовнішим своїм завданням депутатська група "Трудова Україна" вважає насамперед внесення змін до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 13 квітня 2000 р.


Про діяльність депутатської групи "Трудова Україна" впродовж VІ сесії Верховної Ради України III скликання

       1. ШОСТА СЕСІЯ Верховної Ради України розпочала свою роботу 5 вересня 2000 року. Серед одних із головних завдань сесії було своєчасне прийняття і введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" та окремих Кодексів. Якщо бюджет держави було прийнято, то через брак часу розглянуто лише в другому читанні - Особливу частину Кримінального та Митного, і підготовлено до розгляду в 2-му читанні Бюджетний і в цілому - Кримінальний кодекс.
       Діяльність Верховної Ради впродовж шостої сесії характеризується наступним чином:
       За 47 днів пленарної роботи прийнято рішення стосовно 534 проектів законів, в тому числі:

 • прийнято чи підтверджено - 131 закон;
 • схвалено в 1-му (2-му) читаннях - 56 законопроектів;
 • відхилено, повернуто на доопрацювання - 347 законопроектів.
       Крім того, розглянуто значну кількість проектів постанов з питань організації роботи Верховної Ради, кадрових призначень та контрольних повноважень парламенту.
       Відбулось 4 парламентських слухання з актуальних питань соціально-економічного розвитку держави, 7 питань обговорено на "Днях Уряду" у Верховній Раді (зокрема, 10 жовтня 2000 року відбувся "День Уряду" за ініціативою депутатської групи "Трудова Україна", на якому було заслухано інформацію Кабінету Міністрів України про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу України до роботи в осінньо-зимовий період).
       За тематичною спрямованістю серед розглянутих законопроектів переважають питання економічної (237), соціальної (84) та правової (78) політики.
       З числа прийнятих законів підписано і введено в дію 86, з них: 26 - про ратифікацію міжнародних договорів і угод, 34 - про внесення змін і доповнень до актів чинного законодавства. В новій чи оновленій редакції введено в дію 26 законів.

       2. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ. Всього за 6 сесію Верховної Ради України відбулося 12 засідань депутатської групи "Трудова Україна": 14, 21 - вересня; 5, 19 - жовтня; 2, 16, 30 - листопада; 7, 14, 21 - грудня; 11, 18 - січня.
       За дорученням керівника групи І.Ф. Шарова, Секретаріатом групи за 5 місяців роботи 6 сесії Верховної Ради України було підготовлено і проведено ряд зустрічей депутатів групи з керівниками Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади та інших відомств.

 • 12 вересня 2000 р. - з колегією Міністерства праці та соціальної політики України;
 • 20 вересня 2000 р. - з професорсько-викладацьким складом Київського Міжнародного університету цивільної авіації;
 • 21 вересня 2000 р. - з Прем'єр-міністром України Ющенком В.А.;
 • 18 жовтня 2000 р. - з Радою директорів Українського Державного підприємства "Укрпошта";
 • 1 листопада 2000 р. - з керівниками Державної Податкової Адміністрації України;
 • 15 листопада 2000 р. - з керівництвом Міністерства палива та енергетики України;
 • 29 листопада 2000 р. - з керівництвом Державної митної служби України;
 • 31 жовтня 2000 року - народні депутати, члени депутатської групи "Трудова Україна", перебували у Луганській обл., де ознайомилися зі станом справ на підприємствах (ХК "Краснодонвугілля", ЗАТ "Стиль", ХК "Луганськтепловоз");
 • 17 січня 2001 року - за ініціативою керівника депутатської групи "Трудова Україна" І.Ф.Шарова депутати групи зустрічалися з Президентом України Л.Д. Кучмою;

        Крім того, членами депутатської групи "Трудова Україна" під час шостої сесії була проведена значна робота в округах та в регіонах, про що свідчать наступні дані.
        Було проведено 758 благочинних заходів та масових акцій.
        Відбулося 789 зустрічей з виборцями на підприємствах, в організаціях та установах.
        В реґіональних засобах масової інформації - в газетах, по телебаченню, на радіо депутати групи виступили 984 разів.

        Варто зазначити, що впродовж роботи 6 сесії Верховної Ради України робота депутатської групи привернула до себе значну увагу представників засобів масової інформації. Усі публічні заходи, в яких взяли участь народні депутати "Трудової України", супроводжувалися присутністю десятків журналістів.
        Прес-служба депутатської групи "Трудова Україна" у Верховній Раді провела сім прес-конференцій, на яких було оприлюднено позицію "Трудової України" зокрема з питань:

 • впровадження пенсійної реформи - 3 жовтня 2000 року, учасники - Гошовська В.А., Дашутін Г.П., Чікал А.В..
 • ухвалення бюджету-2000 - 5 жовтня 2000 року, учасники - Коновалюк В.І., Мангул А.І., Свирида О.М.
 • ПЕК та готовності до опалювального сезону - 10 жовтня 2000 року, учасники - Іоффе Ю.Я., Коновалюк В.І., Шпак О.Г.
 • взаємодії з регіоном та вирішення актуальних виробничо-економічних проблем (Луганська обласна державна адміністрація, 31 жовтня 2000 року, учасники - Шаров І.Ф., Гошовська В.А., Дашутін Г.П., Іоффе Ю.Я., Тігіпко С.Л., Богословська І.Г.).
 • "касетної справи" - 20 грудня 2000 року, учасники - Шаров І.Ф., Іоффе Ю.Я.
 • створення депутатської групи "Трудова Україна" в Кримському парламенті - 26 грудня 2000 року, учасники - Костусєв О.О., Раханський А.В.
 • "справи Гонгадзе" - 11 січня 2001 року, учасник - Васильєв Г.А.).

 

Про партію  Регіональні організації  Новини  Фракція у ВР
Громадське Життя  Вибори  Зворотний зв'язок  Мапа сайту

Купить деревообрабатывающий станок | Где купить бетон | Як купити квартиру від Києвом | Купити алюмінієвий профіль |